AKTUALNOŚCI

14 grudnia 2017 to uroczysty dzień dla powiatowego biznesu. Podczas V Forum Gospodarczego zorganizowanego przez Powiat Otwocki, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie im. Alcide de Gasperi oraz Klub Nowej Gospodarki nagrodzone zostały wyróżniające się lokalne firmy.
Wicestarosta Powiatu Otwockiego Pan Paweł Rupniewski oraz Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie JM dr Tadeusz Graca serdecznie zapraszają na Spotkanie Klubu Nowej Gospodarki, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 roku o godz. 8.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku.
Tradycyjnie jak co roku w dniu 15.01.2019 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego.  W gronie samorządowców z powiatu otwockiego, kadry naukowej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej oraz przyjaciół Powiatu dyskutowali na ważne tematy dotyczące naszego regionu. Podsumowując ubiegły rok, minione miesiące oraz planując przyszłe poczynania na Nowy Rok częstowali się bardzo smacznym cateringiem lokalnej firmy cateringowej Pani Iwony Wojnicz - Drozd.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym otwarciem i powitaniem wraz z przekazaniem Życzeń Noworocznych przez Rektora dr hab. Magdalenę Sitek oraz Prorektora dr Tadeusza Gracę. Podczas zgromadzenia odbyło się kilka przemówień w tym m.in. Starosty Otwockiego Pana Cezarego Łukaszewskiego na temat „Refleksji o potrzebie współpracy Samorządów różnych szczebli z otoczeniem gospodarczym i społecznym Powiatu Otwockiego” oraz wystąpienie prof. Bronisława Sitka „Perspektywa współdziałania i współpracy samorządów, struktur gospodarczych, administracji i nauki w działalności Powiatu Otwockiego”.  Następnie w luźnej dyskusji i wymianie poglądu wzięli udział włodarze miast: Otwocka, Józefowa, Karczewa, Kołbieli, Osiecka, Celestynowa oraz Dyrektora Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego Romualda  Sadowskiego.

Wnioskować można, że realizacja planowanych projektów przyniesie w naszym powiecie wiele zmian na lepsze - w wielu obszarach oraz dla różnych grup społecznych.  Planowane inwestycje będą  dotykają  komunikacji, oświaty, bezpieczeństwa, opieki medycznej, ochrony środowiska, kultury i rewitalizację otoczenia.

Wspólne dywagacje zakończyły się uzgodnieniem dat kolejnych spotkań aby Nauka, Biznes i Samorządy mogły realizować postawione cele Klubu Nowej Gospodarki.