Cele


Klub Nowej Gospodarki stawia sobie za cel:

 • - wdrażanie nowych i innowacyjnych technologii
   
 • - tworzenie miejsca integracji osób, przedsiębiorców i instytucji aktywnie działających na rzecz rozwoju Powiatu Otwockiego
   
 • - zwalczanie bezrobocia
   
 • - kreowanie nowych miejsc pracy dla młodych i zdolnych osób z naszego Powiatu
   
 • - tworzenie obszarów ekonomicznych
   
 • - rozwój lokalnego rzemiosła
   
 • - kierowanie ku odpowiednim instytucjom, konkretnych inicjatywami czy też postulatów, celem wsparcia rozwoju gospodarczego i innowacyjnego Powiatu Otwockiego
   
 • - stworzenie platformy, która śladem podobnych inicjatyw w wielu rejonach polski, będzie czynnikiem  wpływającym na rewitalizację gospodarczą Powiatu Otwockiego
   
 • - integracja środowisk naukowych, biznesowych oraz administracji samorządowej