Cele LOG

CELE LOG:
  • zwiększenie potencjału instytucji działających na terenie naszego powiatu,
  • zwiększenie potencjału lokalnych społeczności - przez przygotowanie ich do tworzenia i realizacji projektów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy,
  • zacieśnianie współpracy pomiędzy pracownikami, kadrą zarządzającą i lokalnymi organizacjami partnerskimi na terenie powiatu,    
  • budowanie partnerstwa pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, samorządem i organizacjami pozarządowymi, instytucjami infrastruktury i mieszkańcami społeczności lokalnej na terenie powiatu,
  • wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnym rynku pracy na terenie powiatu,
  • zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu i udział w działaniach związanych z realizacją Partnerstwa Lokalnego na terenie Powiatu.
  • zdiagnozowanie przez jego uczestników warunków gospodarczych lokalnego środowiska,
  • wypracowanie konkretnych projektów gospodarczych,
  • wdrożenie najlepszego projektu (czasem kilku projektów) na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego.