Charakterystyka Warsztatów LOG

Warsztat A Warsztat B Warsztat C Warsztat C prim Warsztat D
Poświęcony jest analizie lokalnych czynników gospodarczych, podczas których uczestnicy oceniają dostęp do kapitału, środowisko gospodarcze, infrastrukturę, zasoby ludzkie oraz jakość życia, mające wpływ a warunki prowadzenia działalności gospodarczej.  

Poświęcony jest analizie zasad odnowy ekonomicznej. Ma on na celu pomóc uczestnikom zrozumieć i zastosować cztery potwierdzone zasady ożywienia gospodarczego: uszczelnianie przecieków, wsparcie istniejących przedsiębiorstw, zachęty do tworzenia nowych przedsiębiorstw i przyciągania nowych inwestorów.
 
Służy przygotowaniu koncepcji projektów ożywienia gospodarczego w lokalnej społeczności. Ma na celu ocenę przygotowanych koncepcji oraz wybór projektów, które zostaną zainicjowane Celem jest ocena ryzyka i korzyści z wdrażania projektów i wybór projektów do realizacji w powiecie.
Po odbyciu wszystkich warsztatów i po wyborze projektów gospodarczych do realizacji, wybrana grupa przedstawicieli społeczności lokalnej tworzy zespół wdrożeniowy, którego zadaniem jest przygotowanie szczegółowego planu wdrożenia projektu. Zespół opracowuje procedury, organizuje proces i ocenia rezultaty przedsięwzięcia.