Czym jest LOG i jak działa?

Lokalne Ożywienie Gospodarcze (LOG) – pomaga społecznościom lokalnym w systematycznej aktywizacji lokalnego rozwoju gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach dotkniętych bezrobociem. Liderzy lokalnych władz z kręgów biznesu, bankowcy, przedsiębiorcy, związki zawodowe, organizacje środowiskowe, instytucje samorządowe, izby handlowe, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i naukowe, agencje rozwoju, lokalni działacze i animatorzy kultury zostają zaproszeni do wzięcia udziału w cyklu 5 warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego (każdy warsztat w odstępie jednego miesiąca)

JAK TO DZIAŁA?

Lokalne Ożywienie Gospodarcze rozpoczyna się od zaproszenia przedstawicieli władz samorządowych, prywatnych przedsiębiorstw, związków zawodowych, firm konsultingowych, izb handlowych, organizacji pozarządowych, lokalnych organizacji przedsiębiorczości, instytucji socjalnych i społecznych oraz zainteresowanych mieszkańców do udziału w czterech warsztatach roboczych. Celem 5 warsztatów jest ocena sytuacji gospodarczej lokalnej społeczności, przygotowanie planów ożywienia gospodarczego, a następnie konkretnych projektów gospodarczych, które zostaną wybrane i wdrożone przez uczestników warsztatów.