Forum gospodarcze

W dniu 4 września 2015 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyło się III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego. Organizatorami III Forum Gospodarczego było Starostwo Powiatowe w Otwocku wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Klubem Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego.

Partnerami głównymi wydarzenia byli:
Archiwa Mazowieckie Sp. z o.o.,
F.H.U. Bruk-Bud Piotr Skoczek,
Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Jartel,
SuperDrob S.A. Zakład Drobiarsko-Mięsne Karczew,

Patronaty  instytucjonalne:
Ministerstwo Gospodarki,Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Krajowa Izba Gospodarcza,
Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerem był:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku,
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
Catering-Max.

Patronaty samorządowe objęły:
Wójt Gminy Celestynów,
Burmistrz Karczewa,
Wójt Gminy Kołbiel,
Prezyden Miasta Otwocka,
Wójt Gminy Osieck,
Wójt Gminy Sobienie-Jeziory,
Wójt Gminy Wiązowna.

Patronaty medialne objęli:
TVP Warszawa,
Linia Otwocka,
Tygodnik Regionalny,
AS PIK,
Józefów nad Świdrem,
Gazeta Otwocka,
Głos Karczewa,
Powiązania.


Oficjalnego otwarcia Forum dokonali: dyrektor NCBJ w Świerku - prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Starosta Otwocki - Mirosław Pszonka oraz Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej - dr hab. Magdalena Sitek. Pierwsze wystąpienie wprowadzające w tematykę III Forum Gospodarczego wygłosiła Pani dr Małgorzata Such Pyrgiel nt. Partycypacja społeczna w ramach organizacji społecznych oraz ich współpraca z administracją samorządową jako elementy kapitału społecznego w Powiecie Otwockim. Drugim wystąpieniem był głos Wicepremiea, Ministra Gospodaraki - Janusza Piechocińskiego nt. aktualnej sytuqacji polskiej gospodarki w ujęciu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Po swoim wystąpienu Minister Gospodarki wręczył firmie SuperDrob S.A. Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę odebrał pan Włodzimierz Smoter. 

Obok oficjalnych wystąpień program III Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego obejmował dwa znaczące punkty.
Pierwsze to panel dyskusyjny pod hasłem "Rewitalizacja przez innowacje i kapitał społeczny”. Głos w panelu zabrało siedmmiu dyskutantów:

Bogusław Andrzej Ulijasz - Wiceminister Sportu i Turystyki, który swoje wystąpienie poświecił Rewitalizacja poprzez inwestycje w sport. Pan Jacek Czech - Dyrektor ds. Rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej który swoje wystąpienie poświęcił tematowi: Kapitał społeczny jako istotny element procesu rewitalizacji. Pan Roman Trzaskalik – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. mówił o rewitalizacji jako drodze do do innowacji. Pan Paweł Rupniewski – Wicestarosta Otwocki - przedstawił problematykę powrótu do przeszłości jako krok ku nowoczesności i wykorzystaniu tradycji biznesowych, społecznych i architektonicznych jako czynników innowacji. Pani Małgorzata Chechlińska - Prezes Zarządu Grupy Trip S.A. mówiła o pozytywnych decyzjach samorządu i rozwoju miejscowego biznesu na przykładzie powiatu rawskiego. Pan prof. dr hab. Bronisław Sitek - WSGE w Józefowie wskazał możliwości współpracy z nauką jako szansą dla przedsiębiorstw, samorządów i NGO. Pan Sebastian Tyszczuk - Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego omówił  tematykę współpracy NGO z nauką, biznesem i samorządem jej dobre praktyki i problemy. Całość moderowała dr Elwira Gross-Gołacka - Dyrektor Generalma Ministrstwa Gospodarki.  W drugiej rundzie panelu odnieśli się do wypowiedzi współpanelistów.


Kolejnym wydarzeniem była uroczysta II Gala Biznesu Powiatu Otwockiego podczas, której rozstrzygnięto Konkurs dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji pozarządowych Powiatu Otwockiego. Miał on na celu pokazanie dobrych praktyk współpracy biznesu, nauki, administracji oraz NGO w powiecie otwockim. Konkurs został ogłoszony po raz drugi Kapituła Konkursu chciała wyróżnić najlepszych przedsiębiorców oraz NGO w siedmiu kategoriach:

 • Pracodawca Roku
 • Filantrop Roku (w tej kategorii 
 • Debiut Roku
 • Innowator roku
 • Bizneswoman
 • Biznes Rodzinny
 • Aktywny NGO

Laureaci Nagrody w kategoriach Pracodawca roku, Filantrop roku, Debiut roku otrzymali statuetki Buzdygan Marszałka Bielińskiego, natomiast laureaci Nagrody w kategoriach Innowator roku, Bizneswoman oraz Biznes Rodzinny, Aktywny NGO otrzymali statuetki Innowator Biznesu.  

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

 • Pracodawca Roku -ASMA Polska Spółka z o.o.
 •  Filantrop Roku - SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne
 • Debiut Roku - Certika Sp z o.o
 • Innowator roku - Solaris Optics S.A.
 • Bizneswoman - Dakoma Sp. z o.o.
 • Biznes Rodzinny – Jakmet Sp.J.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a wszystkich Państwa już dziś zapraszamy kolejne, IV Forum w przyszłym roku.


Zapraszamy do zdjęć kliknij tutaj.