IV Konferencja Partnerstwa Lokalnego Powiatu Otwockiego

IV Konferencja Partnerstwa Lokalnego Powiatu Otwockiego

Starosta Otwocki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku zapraszają na IV Konferencję Partnerstwa Lokalnego Powiatu Otwockiego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy: pt. „Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy Powiatu Otwockiego”, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 roku w godz. 09.00 – 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Konferencja jest jedną z cyklu pięciu konferencji w zakresie:

BUDOWANIA PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE OTWOCKIM z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców Powiatu Otwockiego, realizowanych od czerwca do grudnia 2016 roku

Celem Konferencji jest: integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno - gospodarczemu powiatu, firm, gmin, instytucji, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych środków pozabudżetowych z UE: PROW, POWER, RPO i innych - przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.

W konferencjach udział wezmą liderzy lokalnych władz z gmin i powiatu, kręgi biznesu: bankowcy, przedsiębiorcy, cech rzemiosł, instytucje edukacji i rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury: wodno- kanalizacyjnej, komunalnej, drogowej, zdrowia, kultury i sportu, turystyki oraz ZUS, Izba Skarbowa.

Największą korzyścią tych konferencji prowadzonych w formie warsztatowej będą: bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i IIIsektora z gmin z powiatu i wspólna praca nad projektami lokalnego ożywienia gospodarczego dla rozwoju gmin, powiatu i wszystkich mieszkańców, integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami, lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy, wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w powiecie otwockim, poznanie potencjału kapitału ludzkiego, budowanie poczucia wspólnoty, promocja lokalnych zasobów i produktów, rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych, budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych i powiatowych problemów gospodarczych oraz zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w powiecie.

Przedsiębiorców prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w Konferencji - numer kontaktowy z Zespołem Strategicznym w PUP w Otwocku: Pani Katarzyna Śliz, tel. 227882820, e-mail: ofertypracy@pup.powiat-otwocki.pl lub p. Monika Grzanka tel. 503851390, e-mail: mgrzanka@powiat-otwocki.pl w terminie do 11.11.2016r.

Podczas konferencji odbędzie się spotkanie z władzami miasta Nowowołyńsk.

Spotkanie z Gośćmi z Ukrainy pozwoli na:

- możliwość nawiązania kontaktów biznesowych,

- wymianę doświadczeń i transfer wiedzy,

- możliwość rozwoju własnej firmy w oparciu o najbliższy zagraniczny rynek pracy i zbytu.

Serdecznie zapraszamy!