O KNG

KNG


I Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego (7.09.2013), było pierwszym z zapowiadanych działań, które Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie wraz ze Starostwem Powiatowym w Otowcku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku podejęły w celu integracji środowisk naukowych, biznesowych oraz administracji samorządowej. Po niewątpliwym sukcesie tego wydarzenia przyszedł czas na kolejne wyzwania. Pierwszym krokiem było powołanie nieformalnej grupy przedstawicieli świata biznesu, administracji samorządowej i nauki – Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego.
 
Kilka miesięcy później bo przy okazji konferencji „Nowoczesne technologie dla Mazowsza” zorganizowanej przez WSGE w Józefowie wspólnie z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Instytutem Wysokich Ciśnień PAN Unipress 14 grudnia 2013 roku, odbyło się pierwsze spotkanie przyszłego Klubu Nowej Gospodarki. W czasie tego spotkania powołano Zarząd Klubu i zaakceptowano dalszy sposób działań.
 
Klub nie przyjął formy prawnej – jest miejscem integracji osób, przedsiębiorców i instytucji aktywnie działających na rzecz rozwoju Powiatu Otwockiego, zwłaszcza w obszarze wdrażania nowych i innowacyjnych technologii, zwalczania bezrobocia, kreowania nowych miejsc pracy dla młodych i zdolnych osób z naszego Powiatu, tworzenia obszarów ekonomicznych oraz rozwoju lokalnego rzemiosła. 
 
Zamiarem jest, aby spotkania Klubu odbywały się kilka razy do roku oraz skutkowały konkretnymi inicjatywami czy też postulatami, kierowanymi ku odpowiednim instytucjom, celem wsparcia rozwoju gospodarczego i innowacyjnego Powiatu Otwockiego. Największym wydarzeniem organizowanym przy udziale Klubu jest Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, którego druga edycja odbyła się 5 września 2014 w PMDK w Otwocku. III edycja będzie mieć miejsce 4 września 2015 roku w Narodowym Centrum badań Jądrowych w Świerku.
 
Ideą spotkań Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego, śladem podobnych inicjatyw w wielu rejonach polski, jest stworzenie platformy, która będzie czynnikiem napędowym rozwoju regionu.