Program V Konferencji LOG Powiatu Otwockiego

BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO
NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
W POWIECIE OTWOCKIM
z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców powiatu otwockiego
 
Program V  Konferencji Otwockiego Partnerstwa Lokalnego na  rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy:
pt. Siła Partnerstwa w powiecie otwockim:
Gala projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem trzech sektorów w powiecie otwockim do partnerskiej realizacji w latach 2016 – 2023
 
Miejsce: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10
15 GRUDNIA 2016 roku   
 
12.30 − 13.00
Rejestracja gości
13. 00 – 14.30
 
 2 godziny
Powitanie gości przez  Starostę Otwockiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.
Przedstawienie programu V Konferencji Otwockiego Partnerstwa Lokalnego:  Siła Partnerstwa w powiecie otwockim - Gala projektów społeczno – gospodarczych
i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem trzech sektorów w powiecie otwockim do partnerskiej realizacji w latach 2016 – 2023. 
·       Wprowadzenie i przygotowanie uczestników V Konferencji  do indywidualnej  oceny opracowanych projektów rozwoju społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy  powiatu  otwockiego przez każdego uczestnika V konferencji . Omówienie arkusza oceny projektów.
14.30 – 15.00
Przerwa, ciepły posiłek
15.00 – 16.30
 
2 godziny
Prezentacja wstępnie opracowanych wybranych przez uczestników pięciu  Konferencji propozycji projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy w zakresie:
·       Uszczelniania lokalnych wycieków w firmach, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, środowisku w gminach i powiecie otwockim.
·       Wsparcia środowiska społeczno - gospodarczego w powiecie otwockim:  przedsiębiorców, samorządu lokalnego, III sektora.
·       Zachęcania do tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji  w gminach
i w  powiecie otwockim pod potrzeby mieszkańców i klientów spoza powiatu.
·       Przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu otwockiego w celu wzbogacenia i uzupełnienia oferty lokalnej.
Tworzenie zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie ostateczne w partnerstwie wybranych projektów ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy  i wspólnego aplikowania  po środki na realizację tych projektów, a także odpowiedzialnych  za ich wdrażanie na terenie powiatu otwockiego.
Wspólne opracowanie przez uczestników V Konferencji Porozumienia dot. Budowania Otwockiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego, aktywizacji rynku pracy i współdziałania w latach 2016 – 2023 przedstawicieli samorządu lokalnego, podmiotów działających w sferze gospodarki, III sektora i aktywnych mieszkańców powiatu otwockiego.
 
16.30 – 17.00
Przerwa, dodatkowa rejestracja gości
17.00 - 20.00
 
2 godziny
GALA BIZNESU  
Podsumowanie V Konferencji.
Oficjalne Podpisanie Porozumienia dot. Partnerstwa Lokalnego
Wystąpienia organizatorów
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień
Część artystyczna.
Poczęstunek.
 
Opracowanie autorskiego programu V  Konferencji
Certyfikowany Trener Partnerstwa Lokalnego Jadwiga Olszowska – Urban