Relacja z IV Konferencji LOG Powiatu Otwockiego

W dniu 16 listopada 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Karczewie odbyła się IV Konferencja Partnerstwa Lokalnego Powiatu Otwockiego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy pt. „Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy Powiatu Otwockiego”. Cykl konferencji odbywa się pod patronatem Starosty Otwockiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Biorą w nich udział przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców Powiatu Otwockiego.

Celem tej Konferencji była integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno - gospodarczemu powiatu, gmin, instytucji oraz firm.

Warte podkreślenia jest to, że w konferencji wzięła udział kilkunastoosobowa delegacja samorządu miasta Nowowołyńska na Ukrainie z Merem Wiktorem Sapożnikowem na czele.

Konferencję otworzyła Danuta Wolska – Rzewuska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Pan Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski po przywitaniu zebranych, przedstawił gości z partnerskiego dla Powiatu Otwockiego miasta Nowowołyńsk. Następnie wszystkich uczestników przywitał gospodarz – Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek. Wyraził zadowolenie, że jedna z pięciu konferencji trafiła do Karczewa oraz życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad.

Głos zabrał także Mer Nowowołyńska, który wyraził nadzieję na zapoczątkowanie współpracy z przedsiębiorcami Powiatu Otwockiego.

W części oficjalnej swoje wystąpienie nt. "Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020" wygłosiła Pani Katarzyna Lisiecka - Przedstawicielka ROPS Warszawa oraz referat nt. "Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Mazowieckim w latach 2014-2020 - POWER" wygłosiła Pani Agnieszka Klimkiewicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Po części oficjalnej przystąpiono do kilkugodzinnej części warsztatowej. Taka właśnie forma pracy daje możliwość bezpośredniego kontaktu liderów lokalnych środowisk, przedsiębiorców, samorządu i III sektora oraz wspólnej pracy nad projektami lokalnego ożywienia gospodarczego dla rozwoju gmin i powiatu.

Uczestnicy warsztatów opracowywali i stworzyli propozycje projektów rozwoju lokalnego i aktywizacji rynku pracy opartych na wypracowanej diagnozie społeczno-gospodarczej powiatu.

Każda z grup wypracowała własne propozycje projektów zawarte w trzech obszarach:
1. Projekty w zakresie: wsparcia środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie otwockim: przedsiębiorców, rolników, instytucji samorządowych i III sektora.

2. Projekty w zakresie: zachęcania do tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji w gminach i w powiecie otwockim pod potrzeby mieszkańców i klientów spoza powiatu.

3. Projekty w zakresie: przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu otwockiego w celu wzbogacenia i uzupełnienia oferty lokalnej.

Następnie uczestnicy pracy w grupach głosowali nad projektami społeczno-gospodarczmi i wypracowali wstępne opracowywanie wybranych propozycji projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy według ustalonego schematu i programu konferencji.

Do zakończenia cyklu pięciu Konferencji poświęconych Budowaniu Partnerstwa Lokalnego w powiecie otwockim, pozostały jeszcze jedne warsztaty, które zwieńczone będą IV Forum Gospodarczym oraz Uroczystą Galą Biznesu 2016 powiatu otwockiego. Najbliższe i zarazem ostatnie spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia b.r. – o jej przebiegu będziemy mieli przyjemność Państwa poinformować.

Konferencję otworzyła Danuta Wolska – Rzewuska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.


Pan Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski po przywitaniu zebranych, przedstawił gości z partnerskiego dla Powiatu Otwockiego miasta Nowowołyńsk


Głos zabrał także Mer Nowowołyńska, który wyraził nadzieję na zapoczątkowanie współpracy z przedsiębiorcami Powiatu Otwockiego.Zdjęcia: UM Karczew

Opracował:
Adiunkt Wydziału Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Jóżefowie
dr Łukasz Roman